loader
جمعه 25 آبان 1397

معرفی بخشداری باروق

نیم نگاهی به توانمندیها وپتانسیلهای بخش باروق شهرستان میاندوآب

عناوین :

معرفی کلی بخش باروق

بخش باروق از روزگاران قدیم یکی از مناطق پررونق تجاری منطقه بوده که همواره برای اهالی خود باروق و روستاها و حتی شهرهای اطراف دارای ارزش خاصی بوده است . این بخش در سال 79 با همت مسئولین محترم از ترکیب سه دهستان باروق؛ شامل 21 روستا ، آجرلوی شرقی 28 روستا، آجرلوی غربی شامل 25 روستا به جایگاه بخش ارتقا یافته است .درحاضر 29 روستای این بخش داری شورای اسلامی است که 2 روستای آن دارای شورای 5 نفره و27 روستانیز3 نفره مدیریت می شوند شایان ذکراست از37 روستای مصوب برای ایجاد دهیاری 36  روستا دارای دهیاری است ودرپیش برد اهداف توسعه ای روستا فعالیت دارند.

این بخش با گستره اراضی  3/1014 کیلومتر مربع وسعت ، 73 روستای اقماری ،  جمعیتی قریب به 24هزار نفر ، اراضی آبی 7350 هکتار ، دیمی 33000هکتار ، وسعت  مراتع 75000 هکتار ودو رودخانه فصلی قوری چای وآجرلو و... یکی از بخش های محروم جنوب استان است. که در صورت حمایت و بکار بردن سیستمهای نوین در امر کشاورزی و دامداری این پتانسیلها قطعاً ارتقاء خواهدیافت و شاهد مهاجرت معکوس در این بخش خواهیم بود.

براساس مطالعات ناحیه میاندوآب در جنوب استان بخش باروق تنها گزینه توسعه برای شهرستان میاندوآب بوده وحتی درسطح ملی نیزدارای قابلیتهای موثری است. چرا که بیش از  48%  مساحت شهرستان را به خود اختصاص داده و با قابلیتهای صنعتی ،کشاورزی ،معدنی و گردشگری طبیعی که دارای استعداد بالفعل و بالقوه هست ومی توان با هدایت سرمایه گذاران بخش خصوصی وبهره برداری ازمنابع غنی موجود، ایجاد تحرک بیشتروبهبود فضای کسب وکار را سبب شد.

توانمندیهای اجتماعی -اقتصادی –کشاورزی –صنعتی ،معدنی وخدماتی  بخش باروق

 

خش باروق از لحاظ فاکتورهای اجتماعی دارای چند مزیت اساسی قابل توجه است - از نظر دین همگی شیعه هستند ودربیشترمسائل عمومی مشارکت خوب و متوسطی دارند، بخش باروق باجمعیت 8/8 درصدی از شهرستان ،به دلیل اینکه بیش از 100شهید وتعداد زیادی جانباز وایثارگرتقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی نموده قابلیت ولایتمداری ووفاداری خور را به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند. عمودتاً اجتماعات موجود دربخش تابعی ازشرایط سنتی وریش سفیدی است وپایبندی به ارزشها اسلامی و انقلابی با قوت بیشتری وجود دارد.براین اساس کانون خانواده واجتماع ازاستحکام مناسبی برخوردار است.

 دربخش اقتصاد، عمده درآمد مردم بخش باروق متکی برکشاورزی(گندم دیمی، گندم آبی،نخود دیمی ،جو و...)– دامپروری(گاو و عمدتاًگوسفند) –رمه گردانی -دادوستد وتولید انواع محصولات لبنی (شیر-گوشت قرمز-پنیر-ماست –روغن حیوانی و...)می باشد.وجود بازارهفتگی سه شنبه بازاردرروستای گل سلیمان نیزشرایطی را فراهم نموده تا بازار داد وستد دام سبک وسنگین ،تامین مایحتاج روزمره مردمان روستایی و... داغ باشد واین پتانسیل ضمن ایجاداشتغال وکسب درآمد قابل توجهی ازمردم بخش ومنطقه مراجعات زیادی از شهرستان وسایرشهرهای همجواربه این بخش را موجب می شود.

 

بخش باروق بابرخورداری از48 درصد مساحت شهرستان درمنطقه ایی کوهستانی  واقع شده ودارای آب وهوای متغیراست درعین حال وجود منابع غنی معدنی از جمله سنگهای تزئینی واقتتصادی قابلیت بسیارمهم بخش محسوب می شود به گونه ای که درحال حاضرچندین معدن سنگ درحال بهره برداری بوده ومعادن متنوع دیگری از ذخایرآن اکتشاف وبه ثبت می رسد که سرمایه گذاری بخش خصوصی دراین حوزه با ساماندهی اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان می تواند این قابلیت باارزش افزوده فراوان را به بالفعل سازد .

توانمندیها وپتانسیلهای بخش

 

برخورداری از : جاده میاندوآب - میانه(افق آینده باروق) - پتروشیمی میاندوآب(پروژه محرک توسعه)-کشتارگاه صنعتی شهرستان– بخشی از شهرک صنعتی میاندوآب -  بازار هفتکی سه شنبه بازار- واحدهای متعدد تولید و دانه بندی شن و ماسه و آسفالت (رودخانه ای-کوهی) – واحد تولید آراد طراوت –  چندین کارخانه تولید لبنیات - 4 جایگاه چندمنظوره عرضه سوخت خودرو – واحدهای فعال گاوداری و پرورش مرغ– چندین معدن سنگ گرانیت – مرمر و تراورتن و ...، وجود چشمه سارها - چشم اندازها-  کوهساران و انواع داروهای گیاهی بخش کوچکی از توانمندیهای این منطقه می باشند.

خدمات

حوزه راه ؛ دربخش جاده ایی ومسیرهای روستایی به غیر از محورتک آغاج – جبیکلو ، محورسه راهی زاغه تا اربط سفلی ،ادامه عملیات محورقورقچی وچندمحورکوچک روستایی اقماری تقریباً حدود70 درصدازمحورهای این بخش آسفالت می باشد .

حوزه آب آشامیدنی ؛ عمده آب موردنیاز روستاهای این بخش از طریق چاه تامین می گرددکه مدیریت بخشی از این روستاها به تعداد20روستا توسط آب و فاضلاب درسطح 1و2 بوده وسایرروستا نیز زیرنظرخود اهالی ویاشوراهای روستا می باشند که به دلیل مدیریت مطلوبتر می بایست با تدوین سند آب آشامیدنی روستاهای باروق وپیگیری جدی آن توسط متولی آن ساماندهی وبرنامه ریزی گردد.درسنوات گذشته خشکسالی تاثیرات منفی زیادی را برچشمه ها،قنوات ومنابع تامین آب داشته که به عنوان مهمترین چالش حال حاضربخش محسوب می شود باید مدیریت گردد.

 

حوزه مخابرات : تمام روستاهای بخش باروق ازارتباط تلفنی ویا بی سیمی وموبایل روستایی برخوردارهستند ولی با توسعه روزافزون خدمات الکترونیکی دربخش اینترنت وفضای مجازی تقریباًغیر برخورداراست که باید برای جلب توجه جوانان تحصیل کرده وبمنظورارائه خدمات الکترونیکی اقدامات جبرانی اساسی صورت گیرد .

حوزه برق ؛ تمامی روستاهای بخش ار نعمت برق برخوردارهستند ولی نبود نمایندگی اداره برق ارائه خدمات به بخش وسیع باروق را با مشکل مواجه ساخته است ونیزتوجه جدی به روستاهای کم خانوار وبرق رسانی به آنها می تواند محل تمرکزجدید جمعیتی باشد.

حوزه گاز؛ متاسفانه از 70 روستای بخش باروق فقط دو روستای گل سلیمان آباد وقره سقال وشهر باروق از نعمت گاز برخوردارهستند که این رقم درمقایسه با آمار متوسط برخورداریهای استانی وکشور بسیار پایین است وبه دلیل عبور خطوط مختلف گازاز اطراف روستاهای بخش می تواند ارتقاء یابد .

حوزه کمبود خدمات دولتی وضرورت برخورداری از خدمات اداری:

بخش باروق درصورتی می تواند به جایگاه توسعه ورشد مناسب دست یابد که بتواند از وابستگی های شدید خود به مرکزشهرستان بکاهد دراین راستا ایجاد خدمات وادارات ذیل ازاهم واجبات است

1-ضرورت برخورداری ازنمایندگی دستگاه قضا (دادگاه ودادگستری )2-اداره آموزش و پرورش 3- اداره ورزش وجوانان 4-شعبات بانکها وموسسات مالی 5- نمایندگی کمیته امداد وبهزیستی 6-اداره ثبت احوال 7-اداره ثبت اسناد 7-امورصنفی 8-تقویت اداره مخابرات

تنگناها ومحدودیها

 

1-   تقویت .ایجادزیرساختهای اداری وخدماتی بخش با ایجاد ادارات مورنیاز

2-   کم کردن وابستکی ومراجعه مردم بخش به مرکزشهرستان

3-   تقویت وتحکیم نظام سلامت (مراکزوخانه های بهداشتی وامکانات )

4-   ساماندهی تامین آب شرب روستائیان باتنظیم سند آب باروق

5-   ساماندهی وممیز اراضی ملی ومنابع طبیعی درسطح بخش

6-   بالفعل درآوردن پتانسیلهای گردشگری منطقه با رویکرد جذب سرمایه گذار درغارجبیکلو وکوه جان آقا وجنگل علیارکندی.

7-   بهره مندی از امکانات حمل و نقل روستایی وسازماندهی خودروهای موجود

8-   تقویت بنیه مالی دهیاران برای ارائه خدمات مطلوب به روستاها

9-   تعریف پروژه های محرک توسعه واتمام پروژه های نیمه تمام مانند (شهرک صنایع پایین دستی پتروشیمی(مصوب)، ایجاد ناحیه صنعتی باروق(مصوب) – پتروشیمی میاندوآب –ایجاد شهرک اختصاصی سنگ جنوب استان درباروق و...

10-توجه جدی به نحوه تامین آب کشاورزی ونیزبرنامه ریزی درجهت مقابله با آفات بخش

11- تعریض محورمنشعب ازجاده شاهین دژ به سمت باروق وایجاد تقاطع غیرهمسطح– تکمیل پروژه های نیمه تمام (هنرستان کشاورزی باروق – جاده های مصوب سنوات گذشته –تقویت گاز رسانی به روستاها و...

یک نکته حائزاهمیت :

 سایربخشهای شهرستان به دلیل محدودیتهای پیش رو ازنظرکاربری زمین واشباع صنایع مختلف، دارای توجیه اقتصادی نبوده وخرد شدن اراضی روزبه روز دربخش های مرکزی ومرحمت آباد مشکلات عدیده ای را سبب می گردد لذا بخش باروق با داشتن پتانسیلهای صنعتی وجغرافیای طبیعی می تواند مکمل این کمبود بوده ونیازهای شهرستان رادراین جهت تامین نماید لذاتحقق این مهم باتوجه به شرایط موجود می تواندبا تعریف شعارذیل برای بخش سرمنشاء توجه بیشتروتوسعه مطلوبترگردد:


باروق آینده توسعه شهرستان میاندوآب


امید است درسال مزین به فرهنگ واقتصاد با عزم ملی ومدیرت جهادی ونیز با سیاستهای دولت امید وتدبیر شاهد

رشد وبالندگی این منطقه محروم از کشورمان باشیم.