بسمه تعالی
به اطلاع عموم همشهریان میرساند پیرو دستورالعمل شماره 106215 مورخ 96/7/4معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور آن دسته از افرادی که در مرحله دوم ثبت نام یارانه ها (اسفند ماه 93) موفق به ثبت نام نشده اند، جهت ثبت نام به مسئول هدفمندی یارانه ها در فرمانداری مراجعه نمایند.