به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛جلسه کمیته فنی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان میاندوآب به ریاست مهندس سلمانزاده مسئول دفتر فنی و برنامه ریزی فرمانداری و با حضور اعضای کمیته اشتغال برگزار شد.
مهندس سلمانزاده در این جلسه با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد: مسئولین دستگاههای اجرایی و دست اندر کاران جامعه کسب و کار در این شهرستان می بایست با تکیه بر خرد جمعی و همکاری و تعامل سازنده زمینه تقویت تولید و توسعه اشتغال را فراهم نمایند تا از این طریق ضمن ایجاد فرصت های شغلی جدید برای متقاضیان کار و افزایش تولیدات با کیفیت داخلی ،نرخ بیکاری در شهرستان نیز کاهش یابد.