به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ شورای ترافیک شهرستان میاندوآب به ریاست مهندس سلمان زاده، مسئول دفتر فنی فرمانداری میاندوآب وبا حضور اعضای این شورا برگزار شد.
مهندس سلمانزاده در این جلسه ضمن تقدیر اززحمات اعضای شورای ترافیک در جهت حل معضلات ترافیکی شهرستان میاندوآب گفت:انضباط بخشی و روان سازی ترافیک درون شهری و کاهش تصادفات و جان باختگان در حوادث برون شهری دغدغه اصلی شورای ترافیک است و دستگاه های متولی باید با ایجاد هماهنگی های لازم ، با هم پوشانی و هم افزایی در جهت تحقق این اهداف گام بردارند.