به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب، طی آیینی با حضور ناصرامیری فرماندار شهرستان میاندوآب و رستم زاده معاونت اداره کل ثبت اسناد استان آذربایجان غربی، ضمن تقدیر از زحمات مهندس خیری، قنبرمحمدوند بعنوان سرپرست ثبت اسناد میاندوآب معرفی شد.