اين رودخانه از كوههاي سهند آذربايجان شرقي سرچشمه مي‌گيرد و به اين شهرستان سرازير مي‌شود

موقعيت : شمال مياندوآب