رودخانه زرينه رود از ديگر رودخانه‌هاي اين شهرستان مي‌باشد. كه اطراف آن داراي مناظر سرسبز مي‌باشد

موقعيت : مياندوآب ـ اطراف شهر زرينه رود