اين رودخانه كه از داخل مياندوآب مي‌گذرد از رودخانه‌هاي پرآب مي‌باشد، كه اطراف اين رودخانه از جمله تفرجگاهي اهالي در روزهاي تعطيل مي‌باشد

موقعيت : مياندوآب ـ رودخانه سيمينه‌رود