به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ هم زمان با سراسر کشور زنگ مهر در آغاز سال تحصیلی 95-96 در مدارس شهرستان میاندوآب با حضور مسئولین نواخته شد.