کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی،اعتیاد و طلاق توسط بخشدار بخش مرکزی،خانم خاکپور در روستای للکلو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میاندوآب؛در این کارگاه خانم خاکپور، بخشدار مرکزی طی سخنانی هدف از برگزاری این کارگاه را پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: هزینه ای که ما صرف  درمان  آسیبهای اجتماعی می کنیم بالطبع بیشتر از هزینه ایست که برای مقابله و پیشگیری از این آسیبها صورت می پذیرد.

ایشان در ادامه گفت: که همه دستگاههای مربوطه باید با همکاری هم در صدد یافتن راهکارهایی باشند که بدین طریق بتوان حتی الامکان جامعه را از گزند این آفت های اجتماعی دور نگهداشت.

بخشدار مرکزی گفت: للکلو از بهترین روستاهای شهرستان می باشد که خوشبختانه در زمینه آسیبهای اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد ولی این دلیل نمی شود که ما از آگاهی دهی  به روستائیان عزیز در زمینه آسیبهای اجتماعی غفلت کنیم.