به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میاندوآب؛خانم خاکپور بخشدار بخش مرکزی به همراه معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی  از پروژه های در دست اجرای شبکه آبیاری در روستاهای این بخش بادید به عمل آورد و از نزدیک در جریان موانع و مشکلات آنان قرار گرفت.