به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب:زنگ مشارکت حامیان مدرسه ویاوران تعلیم در بخش مرحمت آباد با حضور معاون سیاسی-اجتماعی فرمانداروجمعی از مسئولین منطقه نواخته شد

احمدعلی اسدپور معاون سیاسی-اجتماعی فرماندار در این مراسم ضمن تبریک هفته شوراهای آموزش وپرورش وتاکید بر اهمیت تعلیم وتعلم ،آرامش وامنیت خانواده را بزرگترین عامل پیشرفت و راز موفقیت دانش آموزان درجامعه اعلام نموده واظهار داشت:آموزش بدون پرورش معنا ندارد چنانکه در کشورهای غربی به عینه شاهد انحرافات اخلاقی وناهنجاریهای فراوان اجتماعی هستیم.

تقی نژاد رئیس آموزش وپرورش منطقه مرحمت آباد نیز در این مراسم به فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی اشاره کرده وفرمودند:توجه ویژه به آموزش وپرورش وسازمان های مردم نهاد با هدف افزایش کارهای تیمی درزمینه حمایت از دانش آموزان بی بضاعت را باید سرلوحه کار قرار دهیم.

دراین مراسم با شکوه که به همت آموزش وپرورش مرحمت آباد وهمکاری فرمانداری میاندوآب برپا شده بود ازدهیاران،رئسای انجمن ها،حامیان مدرسه ویاوران تعلیم  تقدیر به عمل آمده وهدایائی نیز به رسم یادبود اهدا گردید.