متن پیام تبریک حاج ناصر امیری معاون استاندار وفرماندار شهرستان میاندوآب به مناسبت روز ملّی مهندسی وبزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی به شرح زیر است:

پنجم اسفند ماه ،خجسته زادروز دانشمند بزرگ ایرانی ومهندس برجسته تاریخ علم این سرزمین،خواجه نصیرالدین طوسی،روز ملی مهندس نامگذاری شده است،همان شخصیتی که باید از وی به عنوان پایه گذار عصر نوین علم وتکنولوژی ایرانی نام برد.

نگاه علمی وتخصصی به موضوعات ومسائل روزمره زندگی بشر همواره ودر تمام اعصار وزمان اهمیت ویژه ای داشته است ودر این زمینه ایرانیان در زمره پیشگامان محسوب شده واندیشه های ناب دانشمندان تاریخ پر افتخار ایران اسلامی،نظیر خواجه نصیرالدین طوسی،فارابی،ابوریحان بیرونی وابن سینا موید این ادعا ودر عصر حاضر نیز الهام بخش طرح های نو در جهان به شمار میرود.

مهندسان به عنوان سرمایه تخصصی کشور،قادرند با بهره مندی از قدرت تحلیل وتضارب آراء مطروحه در عرصه های علمی جامعه را در رسیدن به توسعه همه جانبه وپایدار یاری کنند.شایستگی وتوانمندی مهندسان ایرانی،امروز در جهان بر کسی پوشیده نیست وامیدواریم در این زمان که به فرموده رهبر معظم انقلاب،در گذر از یک پیچ سرنوشت ساز تاریخی قرار داریم،مهندسان توانمند ایرانی بتوانند رسالت خود را در سازندگی،عمران وآبادانی ایران اسلامی به نحو احسن به مرحله اجرا در آورند.

روز مهندس روز تجلیل از استعداد،خرد، توان واراده منحصر بفرد ایران وایرانی،روز پاسداشت خلاقیت،ابتکار،نوآوری وابداع در عرصه اندیشه وعمل وروز گرامیداشت پیشگامان پیشرفت وسازندگی در کشور است.

فرصت را مغتنم شمرده،ضمن تقدیر وتشکر از زحمات تلاش گران عرصه مهندسی کشور،این روز پر افتخار را به مهندسان متعهد ایران اسلامی به ویژه خانواده بزرگ نظام مهندسی تبریک گفته،تو فیقات روز افزون این قشر پر توان را در کمک به توسعه وپیشرفت کشور از درگاه خداوند متعال خواستارم.