به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب:معاون استاندار وفرماندار شهرستان میاندوآب آخرین آمار داوطلبین عضویت در شوراهای شهر وروستائی شهرستان میاندوآب را تا پایان روز چها رم351اعلام نمود که از این تعداد63نفر در حوزه شهری و288نفر در حوزه روستائی می باشند .

در حوزه شهری 56نفر از شهر میاندوآب،3نفر از شهر باروق وچهار نفر از شهر چهاربرج ثبت نام کرده اند.

در حوزه روستائی 199نفر از بخش مرکزی،57نفر از بخش باروق و32نفر از بخش مرحمت آباد ثبت نام نموده اند.