به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری درسال 96به ریاست معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرماندار میاندوآب وبا حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید.
فرهاد جودی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری میاندوآب با تقدیر از اعضاء ستاد وتشریح اهداف ستاد بازآفرینی در سال96گفت: ستادبازآفرینی پایدار شهری در مناطق مطالعه شده بافت فرسوده و سکونت گاههای غیر رسمی با تعریف پروژه های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی در محلات هدف توسط ادارات اجرائی شهرستان و رفع کمبودهای این مناطق برای برخورداری این محلات، برنامه ریزیهای لازم را انجام می دهد، لذا در این راستا برنامه های اجرائی متعددی ازجمله احداث مراکز بهداشتی درمانی، مراکزآموزشی ورزشی و شبکه فاضلاب شهری، احداث مدارس، گاز رسانی، اصلاح معابر، کتابخانه وپروژه های متعدد دیگر که برای بهبود وضعیت فعلی برنامه ریزی شده است.