نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم؛
▪️از مجموع ۲۵.۹۶۶.۷۲۹ رای ماخوذه، ۲۵.۲۸۲.۳۱۰ رای صحیح قرائت شده؛
روحانی؛ ۱۴.۶۱۹.۸۴۸
رئیسی؛ ۱۰.۱۲۵.۸۵۵
میرسلیم؛ ۲۹۷.۲۷۶
هاشمی طبا؛ ۱۳۹.۳۳۱