نتیجه نهائی انتخابات شورای شهر میاندوآب

1-رسول ملکی نظام آباد..................................................................................5585رای
2-جهانگیر قاسم زاده......................................................................................5500رای
3-احد غفاری.................................................................................................5048رای
4-داریوش عسگری........................................................................................4751رای
5-فخرالدین آذریان........................................................................................4542رای
6-تراب قهرمانی.............................................................................................4459رای
7-مرتضی نجفی.............................................................................................4294رای
.............................................اعضای علی البدل....................................................
8-غیب الله رحیمی.........................................................................................4003رای
9-فیروز تقوی...............................................................................................3997رای
10-روبین کلانتری..........................................................................................3956رای
11-واثق عیدی..............................................................................................3504رای
12-منوچهر سلوکانه........................................................................................3431رای