بررسی مشکلات پروژه های عمرانی ادارات میاندوآب

در جلسه ای به ریاست معاون فرماندار میاندوآب مشکلات پروژه های عمرانی ادارات آب و فاضلاب و بهزیستی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه ای به ریاست معاون فرماندار میاندوآب مشکلات پروژه های عمرانی ادارات آب و فاضلاب و بهزیستی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

🔴ناصر سلمان زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار میاندوآب:

🔹در راستای مدیریت جهادی و خدمت بی منت به مردم و برای تسریع در اجرای پروژه های عمرانی شهرستان، جلسات رفع مشکلات ادارات بصورت مستمر و هفتگی درجهت تامین امکانات و اعتبارات لازم و رفع مشکلات برگزار می شود و سعی برآن داریم تا جاییکه درتوان و اختیارات قانونی مدیران دستگاه های اجرایی و خدمات رسان شهرستان باشد روند اجرای پروژه های عمرانی را هموار سازیم.

شایان ذکر است در این جلسه مشکلات اداره آب و فاضلاب در اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب ساحل راست زرینه رود و اتصال این شبکه به شبکه اصلی از مسیر عرضی زرینه رود و روند احداث ساختمان اورژانس اجتماعی در محوطه اداره بهزیستی مطرح و مورد بررسی  قرار گرفت.


سه شنبه، 13دیماه 1401