شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و انسداد بی سوادی شهرستان میاندوآب تشکیل جلسه داد

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و انسداد بی سوادی شهرستان میاندوآب به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد

جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و انسداد بی سوادی شهرستان میاندوآب به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار برگزار شد
آنچه که در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و انسداد بی سوادی شهرستان میاندوآب مطرح شد؛ آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، مهمترین موضوع در بحث دستیابی به توسعه پایدار ، ریشه کنی بی سوادی و آموزش باکیفیت است/ آموزش و پرورش میاندوآب از حیث جذب معلمین نهضت سوادآموزی رتبه اول استانی و در امر سوادآموزی رتبه دوم استانی را به خود اختصاص داده است

آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، مهمترین موضوع در بحث دستیابی به توسعه پایدار ، ریشه کنی بی سوادی و آموزش باکیفیت است

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ صمد اکبری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میاندوآب در جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی و انسداد بی سوادی شهرستان  آموزش و پرورش را زیربنای توسعه عنوان کرد و افزود:  مهمترین موضوع در بحث دستیابی به توسعه پایدار ، ریشه کنی بی سوادی و آموزش باکیفیت است.
وی گفت:  هرچند در امر سوادآموزی از نظر کمی در رتبه دوم استان قرار داریم اما شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از آموزش‌یاران فقط نام‌نویسی کرده و در نهایت مدرکی صادر و به آمار باسوادان اضافه می‌کنند، علاوه بر این، طی سالیان گذشته که روش فرد به فرد به عنوان یک انقلاب در سوادآموزی کشور مطرح می شد، عنصر زمان و مکان حذف شد و کافی بود آموزش دهنده و آموزش گیرنده با یکدیگر توافق کنند و همین امر زمینه سوء استفاده برای عده ای معدود را فراهم ساخت و کیفیت آموزش نیز کاهش پیدا کرد.
اکبری افزود: در بحث انسداد بی سوادی نمود پیدا می کند حرکت به سمت نهادینه کردن نیاز آموزش در جامعه است، افراد جامعه باید به این باور برسند که در دنیای امروز حضور در جامعه نیازمند سواد است، اگر طالب ارتقای فرهنگ و کاهش جرو و آسیب های اجتماعی هستیم باید باور داشته باشیم آموزش، سطح معلومات و سواد اجتماعی باید به حدی برسد که مشکلات اجتماعی قابل درک عموم باشد.

 

آموزش و پرورش میاندوآب از حیث جذب معلمین نهضت سوادآموزی رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است

بهروز تقی نژاد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب نیز در این جلسه عملکرد نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش میاندوآب در پیکار با بیسوادی ستودنی دانست و افزود: نهضت سواد آموزی شهرستان میاندوآب شناسایی، جذب و آموزش را در دستورکار قرار داده و با محقق نمودن اهداف کاری موفق به کسب رتبه دوم استان در امر سوادآموزی و تشکیل نشست های شورای پشتیبانی و بهبود کیفیت و تحقق اهداف این نهضت شده است.

آموزش و پرورش میاندوآب نیز از حیث جذب معلمین نهضت سوادآموزی رتبه اول استانی را به خود اختصاص داده است، جذب حداکثری معلمانی که سالیان سال در روستاهای شهرستان بویژه مناطق صعب العبور صادقانه خدمت کرده اند گامی موثر در جهت تشویق و احیای روحیه جهادی این بزرگواران می باشد، نیروهای نهضت سوادآموزی میاندوآب باور دارند که "ما می توانیم" ، رییس نهضت سوادآموزی میاندوآب خود دانش آموخته نهضت است و همین موضوع خود گواه بر صحت این ادعاست.