تغییر ساعت کاری ادارات از 15 خرداد لغایت 15 شهریور

ساعات کاری کلیه دستگاه های ذکر شده از تاریخ 1402.03.15 لغایت 1402.06.15 از ساعت 6 صبح لغایت 13 ابلاغ می شود

ساعات کاری کلیه دستگاه های ذکر شده از تاریخ 1402.03.15 لغایت 1402.06.15 از ساعت 6 صبح لغایت 13 ابلاغ می شود

جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تغییر ساعت کاری ادارات گفت: پیرو بند 4 مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 243187/ت61011 مورخه 1401.12.28 و مطابق بند 2 مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 26743/ت59790 مورخه 1401.12.24 و بخشنامه شماره 45084 مورخه 1402.03.8 وزیر محترم کشور؛ کلیه ادارات، دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی مکلفند موارد ذیل را در دوره گرم سال (15 خرداد لغایت 15 شهریور 1402) اجرا نمایند:
 
🔹ساعات کاری کلیه دستگاه های ذکر شده از تاریخ 1402.03.15 لغایت 1402.06.15 از ساعت 6 صبح لغایت 13 ابلاغ می شود.
 
🔹شهرداری های استان و دیگر بخش های مربوطه جهت خدمات رسانی حمل و نقل عمومی نسبت به تامین وسائط نقلیه عمومی در ساعات تعیین شده اقدام نماید.
 
🔹دمای محیط کار حداقل در 25 درجه سانتیگراد تنظیم شده و سیستم های سرمایشی یک ساعت قبل از تعطیلی ادارات (ساعت 12 ظهر) خاموش شود.
 
🔹روشنایی داخل ساختمان در بازه زمانی 1402.03.15 لغایت 1402.06.15 تا حد امکان کاهش و روشنایی محوطه بیرونی در این بازه زمانی به حداقل برسد.
 
🔹دستگاه های اجرایی مکلفند در ساعات اداری نسبت به کاهش مصرف انرژی 30 درصد نسبت به دوره پایه سال 1400 و همچنین 60 درصد مصرف در ساعات غیراداری اقدام نمایند.
 
🔹با استفاده از مولدهای اضطراری خود، در ساعات پیک تابستان (ساعت 12 تا 18) بار مصرفی تامین شود و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان جهت بازدید، نصب کنتور و تامین سوخت مورد نیاز مولد اقدام شود.
 
🔹مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه برعهده بالاترین مسئول هر دستگاه می باشد.
 
🔹شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ضمن نظارت بر اجرای بخشنامه به صورت دوره ای، نسبت به ارائه گزارش از وضعیت مصرف برق در استان به این معاونت اقدام نماید.