کارگروه حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و کشاورزی تالاب نوروزلوی میاندوآب تشکیل جلسه داد

جلسه کارگروه حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و کشاورزی تالاب نوروزلوی میاندوآب به ریاست معاون فرماندار برگزار شد

جلسه کارگروه حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و کشاورزی تالاب نوروزلوی میاندوآب به ریاست معاون فرماندار برگزار شد
معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندارمیاندوآب: دستگاه ها به فراخور مسئولیتی که در قانون برای آنها مشخص شده است باید در حفاظت از تالاب  کمک کنند/ تاراج درختان و ماهی گیری های گسترده تنوع زیستی تالاب نوروزلو را تهدید می کند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ کارگروه حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت منابع آب و کشاورزی تالاب نوروزلو در راستای اجرای برنامه های مدیریت منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو و جلوگیری از تصرف، تخریب و مدیریت منابع به ریاست معاون فرماندار میاندوآب و با حضور اعضای دائمی کارگروه برگزار شد.
ناصر سلمان زاده معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداردر این جلسه با تاکید بر ارتقای تنوع زیستی وجلو گیری از روند تخریب و تصرف های غیر قانونی گفت: دستگاه ها به فراخور مسئولیتی که در قانون برای آنها مشخص شده است باید در حفاظت از تالاب  کمک کنند، متاسفانه روز به روز شاهد افزایش دخل و تصرف، حفر چاه های غیر مجاز، استفاده غیر مجاز از منابع آب و کشاورزی و تخریب منطقه هستیم.
وی افزود: کمبود نیرو و نبود پاسگاه محیط بانی باعث شده عده ای سودجو با تاراج درختان و ماهی گیری های گسترده تنوع زیستی منطقه را تهدید نمایند، از مجموعه منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست و امور منابع آب انتظار میرود با همکاری مراجع قضایی در جهت رفع تصرف و برخورد قانونی با کشاورزان و شکارچیان متخلف اقدام نمایند.