بررسی مشکلات 8 واحد تولیدی و صنعتی شهرستان میاندوآب

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با اولویت بررسی مشکلات مالی، تسهیلات و اشتغال 8 واحد تولیدی و صنعتی برگزار شد

جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار با اولویت بررسی مشکلات مالی، تسهیلات و اشتغال 8 واحد تولیدی و صنعتی برگزار شد

بررسی مشکلات  8 واحد تولیدی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ علی پیام، در خاتمه جلسه کارگروه اشتغال، تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان میاندوآب به خبرنگاران گفت: در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان به مشکلات 8 واحد تولیدی و صنعتی شامل: یک واحد مرغداری صنعتی،2 واحد میوه خشک کنی یک واحد تولید کنسانتره و پوره میوه، یک واحد کشت و فراوری گیاهان دارویی ، یک واحد تولید نان صنعتی و 2 مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی رسیدگی شد و این روند تا زمانیکه مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان شهرستان بطور کامل حل شود ادامه خواهد داشت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب با تاکید بر اینکه رفع مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان از اهداف مهم دولت سیزدهم است افزود: تولیدکنندگان و کارآفرینان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند و باید مورد پشتیبانی و تقویت نیرو قرار گیرند، در این جلسات تمام ادارات دخیل با نگاه تسهیل گرانه در جهت رفع مشکلات اقدام می کنند و تا حدامکان مشکلات در خود شهرستان برطرف می شود و در مواقع خاص که نیاز به طرح مشکل در مراجع استانی و کشوری است پرونده ها به کارگروه استانی ارجاع می شود.

 

یکشنبه 6 آذر 1401