با حکم استاندار آذربایجان غربی؛

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب منصوب شد

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب منصوب شد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "محمدرضا رضایی دولت آباد" را به عنوان "سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب" منصوب کرد.

سوابق:
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب