آغاز طرح صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی میاندوآب

قرارگاه جهادی صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی «شهید مهدی باکری»، با همکاری ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آغاز بکار کرد

قرارگاه جهادی صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی «شهید مهدی باکری»، با همکاری ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آغاز بکار کرد
در مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، قرارگاه جهادی صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی «شهید مهدی باکری»، با همکاری ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آغاز بکار کرد

در مراسمی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، قرارگاه جهادی صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی «شهید مهدی باکری»، با همکاری ادارات ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آغاز بکار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ رییس ثبت اسناد میاندوآب در مراسم آغاز بکار قرارگاه جهادی صدور اسناد مالکیت تک برگی به اراضی کشاورزی «شهید مهدی باکری» گفت: طرح صدور سند مالکیت تک برگ بجای اسناد دفترچه ای قدیمی با هدف اثبات مالکیت رسمی با تهیه نقشه ثبتی (کاداستر) آغاز شده است و مزایای خوبی برای روستاییان و کشاورزان منطقه خواهد داشت.

سیفی با اعلام اینکه این طرح،  تسهیل در ارائه خدمات فنی و اعتباری همچون دریافت تسهیلات و کاهش اختلافات ملکی و سهولت در نقل و انتقال اراضی کشاورزی و رضایت اهالی را بهمراه خواهد داشت گفت: از بخشداران و دهیاران انتظار داریم با آگاه سازی کشاورزان از مزایای این طرح، کارکنان و نقشه برداران اداره ثبت اسناد را یاری نمایند.
 

وی افزود: برای جلوگیری از هرگونه  تخلف مالی، تنها نقشه بردارانی مجاز به حضور در اراضی کشاورزی هستند که معرفی نامه رسمی اداره ثبت اسناد را همراه داشته باشند.