بازدید میدانی فرماندار میاندوآب از پروژه های عمرانی شهرداری