اطلاعیه مهم ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب

نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر 48 ساعت فرصت دارند تا نمایندگان خود در شعب اخذ رای را معرفی نمایند

نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر 48 ساعت فرصت دارند تا نمایندگان خود در شعب اخذ رای را معرفی نمایند

برابر ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در حوزه های انتخابیه ای که بیش از (۱۰) نفر نامزد داشته باشند، برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیأت اجرایی معرفی نمایند.
نامزدهای ششمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان میاندوآب نیز از تاریخ انتشار این آگهی ۴۸  ساعت فرصت دارند تا نمایندگان خود با ذکر مشخصات کامل بهمراه یک قطعه عکس به هیأت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب معرفی نمایند.


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب