محمدرضا رضایی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب از اداره آموزش و پرورش بازدید کرد