لیست اسامی کاندیداهای شورای شهر

آگهی لیست کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر میاندوآب بهمراه کد انتخاباتی منتشر شد

آگهی لیست کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر میاندوآب بهمراه کد انتخاباتی  منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر میاندوآب

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر میاندوآب میرساند اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر میاندوآب به شرح زیر می باشد:


1-خانم سحر اروجی زاده فرزند بهروز-کد نامزد 125
2- رمضان آزادی وکیل کندی فرزند خانعلی- کد نامزد 127
3- سیامک آزم فرزند حسین – کد نامزد 128
4- یوسف آقا محمدعلی زاد فرزند اکبر – کد نامزد 129
5- ودود آقانژاد فرزند مینا – کد نامزد 141
6- فرمان آقایی تقی آباد فرزند رحیم – کد نامزد142
7- ناصر امیری وکیل کندی فرزند یداله – کد نامزد 145
8- رضا انوار فرزند خداداد – کد نامزد 146
9- سیاوش بهمن پور فرزند اکبر – کد نامزد 149
10- منصور پاشایی اصل فرزند امامقلی – کد نامزد 151
11- عزیز پور یوسف فرزند اکبر – کد نامزد 152
12- فیروز تقوی فرزند عباس – کد نامزد 154
13- رامین جعفر زاده فرزند محمودعلی – کد نامزد 156
14- علی حسین زاده فرزند ملکعلی – کد نامزد 158
15- مهرداد حسینیان فرزند خان آقا – کد نامزد 159
16- شاهین خسروی مهتاج فرزند حیدر قلی - کد نامزد 162
17- مهدی خلیلی فرزند شهروز – کد نامزد 164
18-نوید خیراله نیا فرزند غلامرضا – کد نامزد 165
19- خانم حانیه دلاور فرزند غلامرضا – کد نامزد 168
20- سعید دیداری فرزند رضا - کد نامزد 169
21- مهدی دیهم فرزند عبداله – کد نامزد 171
22- فرزاد رامین فرزند فرج اله – کد نامزد 172
23- یاسر رحیمیان فرزند یعقوب – کد نامزد 174
24- غیب اله رحیمی فرزند شامی – کد نامزد 175
25- فرشاد رسولی فرزند یونس – کد نامزد 176
26- مصطفی رسولی قره ورن فرزند غلام حیدر – کد نامزد 178
27- مسعود رضایی قاریاغدی فرزند منصور – کد نامزد 179
28- مجتبی روشن تاب فرزند نجف – کد نامزد 181
29- نوبخت سبحانی فرزند عزیز – کد نامزد 182
30- اسکندر سجادی فرزند اسد – کد نامزد 184
31- شاهین سلطانی فرزند هوشنگ – کد نامزد 185
32- غلامرضا سلطانی وکیل کندی فرزند رحمان – کد نامزد 186
33- بهزاد سلیمی فرزند ستار – کد نامزد 187
34- علی رضا شمسی فرزند محمدعلی  - کد نامزد 189
35- خانم رقیه طالبی فرزند جبار – کد نامزد 194
36- حجت طلوعی فرزند فریدون – کد نامزد 195
37- فاضل عباس فام فرزند علی – کد نامزد 197
38- مرتضی عزیزی فرزند علی – کد نامزد 212
39- ایوب علی زاده قوروقچی فرزند چراغعلی – کد نامزد 215
40- اسماعیل علی فام فرزند غلامرضا – کد نامزد 216
41- سلیمان علی نام فرزند عباس – کد نامزد 218
42- واثق عیدی فرزند محمد – کد نامزد 219
43- صفر غلامیان فرزند جعفر- کد نامزد 242
44- نورالدین فرجی  فرزند فخرالدین – کد نامزد 246
45- فرزین فردوسی فرزند مصطفی – کد نامزد 247
46-جهانگیر قاسم زاده فرزند فیروز – کد نامزد 248
47- بیژن قاسمی فرزند رضا – کد نامزد 249
48- لقمان قدیمی فرزند قدرت – کد نامزد 251
49- حامد قربانی فرزند علی اکبر – کد نامزد 252
50- مهراب قنبرلو فرزند بهرام – کد نامزد 254
51- روبین کلانتری فرزند محمود – کد نامزد 257
52- سجاد گل آبی فرزند شهریار – کد نامزد 259
53- بابک محمد زاده فرزند عبداله – کد نامزد 262
54- خانم معصومه محمد نژاد فرزند صادق – کد نامزد 264
55- شهرام محمدوند ولی آباد فرزند رستم – کد نامزد 265
56- اسماعیل محمدی وند فرزند ابراهیم – کد نامزد 268
57-حمزه محمودیان فرزند جهانگیر – کد نامزد 269
58- بهمن محمودی نصیرکندی فرزند محمد حسن – کدنامزد 271
59- سعید مخلوقی فرزند بهلول – کد نامزد 272
60- حمید مردانی فرزند قربانعلی – کد نامزد 274
61- فرزاد مشکینی فرزند شکر – کد نامزد 275
62- امین مظفری میاندوآب فرزند اسداله – کد نامزد 276
63- یعقوب ملک پور فرزند بهمن – کد نامزد 278
64- اکبر مهدوی شاه آباد فرزند رحیم – کد نامزد 279
65- محمد نعمت فرزند اسداله – کد نامزد 282
66- محمد هاشمی فرزند تیمور – کد نامزد 286


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب