برگزاری جلسه کارگروه گندم، آرد و نان

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار با هدف بررسی آخرین وضعیت نحوه توزیع آرد و پخت نان و بررسی درخواست های نانوایان تشکیل جلسه داد

کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار با هدف بررسی آخرین وضعیت نحوه توزیع آرد و پخت نان و بررسی درخواست های نانوایان تشکیل جلسه داد
کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان میاندوآب به ریاست معاون فرماندار با هدف بررسی آخرین وضعیت نحوه توزیع آرد و پخت نان و بررسی درخواست های نانوایان و متقاضیان صدور پروانه فعالیت و تغییر مکان واحدهای نانوایی و تخلفات گزارش شده تشکیل جلسه داد

🔴محمدرضا رضایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میاندوآب:

🔹در توزیع آرد واحدهای نانوایی باید بصورت عادلانه وبا درنظر گرفتن جمعیت و میزان مصرف سرانه اقدام نمود و تغییر سهمیه نانوایی ها نیز با مصوبه کارگروه گندم، آرد و نان و لحاظ نمودن عملکرد واحد نانوایی و رضایتمندی مردم انجام خواهد شد.

🔹برای مدیریت بهتر چرخه تهیه و توزیع آرد ونان نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان جمعیت، سوابق عملکرد نانوایان شامل: تخلفات، رضایتهای مردمی و تغییرات سهمیه در بازه زمانی مشخص هستیم.

سه شنبه، 13دیماه 1401