شبی معطر به شمیم عشق و منور به نور شهدا در مصلی امام خمینی(ره) میاندوآب