علی پیام، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب، بصورت شبانه از پروژه ساماندهی سواحل زرینه رود بازدید کرد