انتشار لیست اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای شهر باروق

آگهی لیست اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر باروق بهمراه کد انتخاباتی منتشر شد

آگهی لیست اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر باروق بهمراه کد انتخاباتی منتشر شد

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر باروق

در اجرای ماده 54قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه باروق میرساند اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر باروق به شرح زیر می باشد:
۱-علی جمشید زاده باروق، فرزند سیروس-کد نامزد ۱۵
۲-نقی حسنی، فرزند ابراهیم-کد نامزد ۱۷
۳-منصور رمضان پور باروق، فرزند عبداله-کد نامزد ۱۸
۴-ناصر صمدی فرزند علی-کد نامزد ۱۹
۵-کاظم عزیزی باروق فرزند محمد-کد نامزد ۲۱
۶-خانم فریبا علوی فرزند سید طالب-کد نامزد۲۴
۷-حامد عینی باروق فرزند اژدر-کد نامزد ۲۵
۸-اسفندیار قربان ویردی  فرزند محمدباقر-کد نامزد ۲۷
۹-سعید مهاجری فرزند محمد صالح- کد نامزد ۲۸

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان میاندوآب