اعلام نتایج انتخابات اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان میاندوآب

انتخابات اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان میاندوآب با حضور بخشدار مرکزی، مسئول حراست فرمانداری و جمعی از کارشناسان بخشداری برگزار شد

انتخابات اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان میاندوآب با حضور  بخشدار مرکزی، مسئول حراست فرمانداری و جمعی از کارشناسان بخشداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ انتخابات اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان میاندوآب با حضور  بخشدار مرکزی، مسئول حراست فرمانداری و جمعی از کارشناسان بخشداری برگزار شد .
پس از پایان رای گیری و شمارش آراء، اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مزبور به شرح زیر اعلام گردید:
۱_ کامل حسن زاده ۳۵ رای
۲_ عیوض عظیمی۲۵ رای
۳_کامل طا هازاده۲۴ رای
۴_ صلاح احمدزاده۲۳ رای
۵_سیف اله حامد۲۲ رای
اعضای علی البدل به ترتیب:
۱-شیرزاد پارسا
۲-ادریس احمدزاده
۳- خانم الناز مولودی