روابط عمومی فرمانداری میاندوآب رتبه برتر آذربایجان غربی را کسب کرد

در ارزیابی انجام شده توسط استانداری آذربایجان غربی روابط عمومی فرمانداری میاندوآب رتبه برتر را در بین فرمانداری ‌های این استان کسب کرد.

در ارزیابی انجام شده توسط استانداری آذربایجان غربی روابط عمومی فرمانداری میاندوآب رتبه برتر را در بین فرمانداری ‌های این استان کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ در ارزیابی عملکرد روابط عمومی فرمانداری های آذربایجان غربی، روابط عمومی فرمانداری میاندوآب در شاخصه های مدیریت وب سایت خبری، انتشار اخبار و رصد فضای مجازی با کسب بیشترین امتیاز رتبه برتر روابط عمومی فرمانداری های آذربایجان غربی را به خود اختصاص داد.

شایان ذکر است منصور حسنقلی پور، مدیر روابط عمومی فرمانداری میاندوآب نیز به عنوان روابط عمومی برتر معرفی شد، وی پیش از این نیز به عنوان یکی از روابط عمومی های برتر استان در طرح تابش امید در سال 99 انتخاب شده بود.