مدیران دستگاه های مرتبط با مصوبات، موظف به اعلام عملی بودن مصوبه با توجه به منابع مالی و امکانات موجود هستند، در صورت تصویب در شورای ترافیک، کم کاری و عدم پیگیری اجرای مصوبه توجیه پذیر نیست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میاندوآب؛ محمدرضا رضایی، سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب در جلسه شورای ترافیک

گفت: مصوباتی که به تصویب شورای ترافیک میرسد باید دقیق، کارشناسی شده، عملی و قابلیت اجرا داشته باشد.

وی افزود: مدیران دستگاه های مرتبط با مصوبات، موظف به اعلام عملی بودن مصوبه با توجه به منابع مالی و امکانات موجود بوده و در صورت تصویب در شورای ترافیک،  کم کاری و عدم پیگیری اجرای مصوبه توجیه پذیر نبوده و مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

فرماندار میاندوآب با اشاره به اینکه مردم از عدم اجرای مصوبات شورای ترافیک ناراضی هستند گفت: متاسفانه شورای ترافیک شهرستان در گذشته مصوباتی را بدون ضمانت اجرایی و ارجاع به کارگروه های تخصصی و دریافت اعلام نظر ارائه نموده که پس از گذشت ماه ها هنوز هم امکان اجرا ندارند.

رضایی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر جدیت در اجرای مصوبات شورای ترافیک افزود: اعضای شورای ترافیک و مدیران دستگاه های مرتبط 2 ماه فرصت دارند تا مطالعات خود برای ایجاد پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر و ایجاد تیرپارک را به پایان رسانده و برنامه های کاربردی خود را با ضمانت اجرایی ارائه دهند.