معارفه رییس جدید مرکز آموزش کشاورزی

در مراسمی با حضور دکتر امیری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب و دکتر روانلو رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی، ضمن تقدیرو تشکر از تلاش های مهندس رحیم هوشیار رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب، مهندس محمدعلی صادقیان بعنوان رییس جدید این مرکزمعرفی گردید. گفتنی است مهندس صادقیان کارشناس ارشد آگرواکولوژی است و قبل از این مسئولیت بخش طرح و برنامه جهادکشاورزی میاندوآب را برعهده داشته است.