معاون برنامه ریزی و توسعه

 

مهندس علیرضا بیرامی، از کارکنان رسمی وزارت کشور و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته عمران می باشد، وی تاکنون ریاست دفتر برنامه ریزی و حوادث غیرمترقبه، ریاست دفتر فنی و عمرانی، بخشداری باروق، عضویت در کمیسونهای مختلف عمرانی همچون: کمیسیون تدوین، هیئت های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، شوراهای فنی، ماده صد و ریاست اداره هماهنگی امور فنی و عمرانی فرمانداری میاندوآب را در کارنامه 18 ساله خود به ثبت رسانده است.