بخشدار بکتاش

حجت محبوبی پور

ریاست دانشکده سمای دانشگاه آزاد میاندوآب و دانشگاه آزاد ورزقان در آذربایجان شرقی از جمله سوابق مدیریتی «محبوبی‌پور» است.