بخشدار مرکزی

مصطفی باقرنژاد

باقرنژاد؛ بخشدار جدید مرکزی میاند‌آب متولد۱۳۴۳ و دارای مدرک فوق لیسانس بوده و ۲۹سال سابقه در آموزش و پرورش را دارا می‌باشد

 

 

 

 

 

فرهاد جودی

بخشدارسابق بخش مرکزی میاندوآب

سوابق:

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار میاندوآب