سامانه خودارزیابی و روانشناختی در بحران ویروس کرونا

سامانه خودارزیابی و روانشناختی در بحران ویروس کرونا

هم وطن گرامی
با مراجعه به سامانه خودارزیابی وضعیت روانشناختی سازمان بهزیستی، به آدرس: http://corona.behzisti.ir   از بروز مشکلات روانشناختی ناشی از ویروس کووید 19جلوگیری نمایید.

در این سامانه با غربالگری سیستماتیک استرس، اضطراب و افسردگی، توصیه های علمی متناسب با شرایط روانشناختی فرد به وی ارائه می شود و در صورت نیاز به مشاوره با خط تلفن 1480 صدای مشاور تماس بگیرید.

معاونت امور پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی