بازدید فرماندار میاندوآب از طرح های کمیته امداد امام خمینی(ره)
فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب ازطرح های درحال اجرای کیمته امداد در روستای ساتلمیش محمدآباد بخش بکتاش میاندوآب، از مددجویان این نهاد نیز دلجویی کرد
شیرازه محبت، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب به همراه رئیس کمیته امداد ضمن بازدید ازطرح های درحال اجرای کیمته امداد در روستای ساتلمیش محمدآباد بخش بکتاش میاندوآب، از مددجویان این نهاد نیز دلجویی کرد.
  • پنج شنبه 23 بهمن 1399 ساعت 08:40
<< < 4